;

3 nieoczywiste zalety korzystania z usługi pracy tymczasowej

Pracodawcy w Polsce mogą od 2003 roku korzystać z usługi pracy tymczasowej. Do powszechnie znanych zalet tego rozwiązania należą: oszczędność czasu i zasobów, ograniczenie formalności, optymalizacja kosztów zatrudnienia. To jednak nie wszystkie atuty pracy tymczasowej. Co jeszcze przemawia za skorzystaniem z tej usługi z perspektywy pracodawcy?

Elastyczność i szybka reakcja na zmiany

Nagłe wzrosty wolumenów zamówień to codzienność w sektorach produkcji i usług. Kiedy pojawia się konieczność szybkiego wzmocnienia zespołu, kontakt z doświadczoną agencją może zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Usługa pracy tymczasowej umożliwia pracodawcom dostosowanie stanu zatrudnienia do bieżących potrzeb. Pracownicy tymczasowi są często dostępni na krótkie terminy lub na czas określony, co daje pracodawcy większą kontrolę w zarządzaniu zasobami. Po wykonaniu zadań można zakończyć współpracę bez konieczności podawania powodu, ponieważ usług pracy tymczasowej nie obejmują zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 26 kwietnia 2023.

Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej pozwala również elastycznie dostosować biznes do zmian zachodzących na rynku. Przykładem może być 4-dniowy tydzień pracy, który jest jednym z ważniejszych trendów w obszarze zatrudniania pracowników. System ten jest testowany w wielu krajach świata, a w Polsce projektem odpowiedniej ustawy już zajmuje się Sejm. Dzięki pracownikom tymczasowym możliwa jest skuteczna organizacja pracy w tym nowym modelu, aby wydajność utrzymała się na maksymalnym poziomie. Z pomocą agencji zatrudnienia praca zakładu może trwać 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, bez przestojów, zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi.

Zatrudnianie i legalizacja pracy cudzoziemców

Według danych ZUS w I kwartale 2023 roku w Polsce legalnie pracowało ponad 1 mln cudzoziemców, a liczba ta stale rośnie. Pracownicy z zagranicy wypełniają lukę na rynku pracy zarówno na stanowiskach fizycznych, jak i biurowych. Są elastyczni, dyspozycyjni, gotowi na przekwalifikowanie się, często też otwarci na relokację, dlatego są dobrymi kandydatami do pracy na stanowiskach czasowych. Proces legalizacji zatrudnienia kandydatów z innych krajów wymaga jednak czasu oraz dużego zaangażowania, wiedzy i doświadczenia. Warto ten obszar przekazać ekspertom, którzy na bieżąco śledzą aktualne przepisy prawa, są zaznajomieni z urzędowymi procedurami, znają języki obce, pilnują terminów i przejmują odpowiedzialność za cały proces rekrutacji i zatrudnienia. Klient otrzymuje kompleksowe wsparcie, ma zapewnioną ciągłość procesów, a jego pracownicy z zagranicy są zatrudnieni zgodnie z prawem.

Pozyskanie odpowiednich kandydatów

Praca tymczasowa może być traktowana jak okres próbny, który pozwala sprawdzić kwalifikacje pracownika przed podjęciem stałej współpracy. W tym przypadku nie obowiązują limity dotyczące maksymalnej długości trwania okresu próbnego, jak w przypadku przepisów prawa pracy. Przypomnijmy, że nowelizacja Kodeksu pracy zakłada, że umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na okres nieprzekraczający:

  • 1 miesiąca (jeśli po tym czasie zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy)
  • 2 miesięcy (jeśli po tym czasie zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony wynoszący 6-12 miesięcy)
  • 3 miesięcy (w pozostałych przypadkach, np. przy umowie na czas nieokreślony).

Zweryfikowany pracownik tymczasowy może zostać zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę w dowolnym czasie. Zaproponowanie najlepszym pracownikom stałego zatrudnienia może być ważnym czynnikiem motywacyjnym dla zespołu. Dodatkowo, tacy pracownicy po przejściu na etat są bardziej lojalni i cenią wyżej swoją pracę.

Podsumowując, usługa pracy tymczasowej daje większą elastyczność, pozwala szybko reagować na zmiany na rynku, usprawnia organizację pracy i zarządzanie procesami, pozwala optymalizować stan i koszty zatrudnienia, sprawnie legalizować zatrudnienie cudzoziemców i sprawdzić kompetencje pracowników tymczasowych, których warto zatrudnić na stałe. Warto też pamiętać, że to po stronie agencji pracy tymczasowej są procesy rekrutacji i selekcji, w tym rozmowy kwalifikacyjne, kierowanie kandydatów na badania lekarskie, prowadzenie wszelkiej dokumentacji pracowniczej, rozliczanie pracowników z czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzeń.

Polecane artykuły