;

Korzyści biznesowe z tytułu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Korzyści biznesowe z tytułu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami to więcej niż ulgi i dofinansowania z PFRON!  Zatrudniając i włączając osoby z niepełnosprawnościami, czyli traktując ich na równi z innymi i dając im takie same szanse na rozwój potencjału, awans realnie poprawiasz wyniki firmy:

  • zyskujesz nowych klientów i rozszerzasz rynek konsumentów: wiedzą o tym takie firmy jakMicrosoft czy Google, które koncentrują się na zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnościami od lat.  Osoby z niepełnosprawnościami to 1,3 miliarda osób na świecie, 5-7 milionów w Polsce. Jednym z najlepszych sposobów na dotarcie do tego segmentu rynku jest ich reprezentacja w miejscu pracy. Ludzie chcą wspierać firmy, którym zależy na zaspokojeniu ich potrzeb. Zatrudnianie i promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami pokazuje konsumentom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom oraz znajomym, że są zauważalni, doceniani, co może skłaniać ich do bardziej przychylnego myślenia o firmie i zachęcać do pozostania lojalnymi klientami.
  • odkrywasz niewykorzystany potencjał: umiejętności i doświadczenie osób z niepełnosprawnościami mogą zapewnić pracodawcom przewagę konkurencyjną, np. wiele osób z autyzmem czy zespołem Aspergera posiada ponadprzeciętne zdolności w zakresie rozpoznawania schematów, ma doskonałą pamięć i zdolności matematyczne,  które są bardzo poszukiwane w branży technologicznej, IT, czy w sektorze finansowym.
  • rozwijasz innowacyjność, różnorodne perspektywy rozwiązywania zadań, wykonywania pracy, kreatywność. To nasz ulubiony przykład: elektryczna szczoteczka do zębów została stworzona z myślą o pacjentach o ograniczonej sprawności ruchowej, a obecnie jest używana przez ludzi na całym świecie. Tak samo audiobooki, które zostały wymyślone na początku dla osób z niepełnosprawnością wzroku, a obecnie są w powszechnym użyciu. Niepełnosprawność stwarza nowe możliwości rynkowe, a poprzez dbanie o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami ułatwiamy też funkcjonowanie innym grupom (np. podjazdy będą przydatne dla kurierów i osób z wózkami dziecięcymi, dostępne strony internetowe będą bardziej czytelne dla wszystkich użytkowników).
  • poprawiasz morale firmy, ogólną kulturę: zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami może zapewnić włączające, przyjazne i empatyczne środowisko pracy. Empatia to bardzo ważna cecha podczas współpracy z klientami i partnerami, która może poprawić postrzeganie firmy z punktu widzenia konsumenta.

Warto czerpać z globalnych doświadczeń i przekonywać liderów i liderki, że nie ma różnorodności bez niepełnosprawności.

Opracowanie własne Fundacji TAKpełnosprawni na podstawie: Seven Reasons Why Hiring People With Disabilities Is Good For Business

Polecane artykuły