;

Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób z Ukrainy / Як українцям отримати довідку про інвалідність польського зразка

W czerwcu 2022 Job Impulse PolskaFundacja TAKpełnosprawni oraz ukraińska fundacja Dostupno.ua z Kijowa rozpoczęły wspólne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami uciekającym przed wojną. Połączył nas jeden cel – pomoc uchodźcom uzyskać polskie orzeczenie o niepełnosprawności, a następnie w znalezieniu stabilnego, bezpiecznego zatrudnienia u pracodawców otwartych na różnorodność. 

W ramach wspólnej kampanii informacyjnej przedstawiamy najważniejsze dane i wskazówki, dotyczące tego, jak osoby z Ukrainy mogą uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w Polsce. Wyjaśniamy, jak i gdzie mogą szukać pracy. Podpowiadamy, jakich formalności muszą dopełnić oraz z jakich praw mogą korzystać w pracy.

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać orzeczenie o niepełnoprawności?

Każdy cudzoziemiec mieszkający w Polsce może starać się o orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. Orzeczenia z innych krajów nie są honorowane w Polsce, a więc nie mogą stanowić podstawy do złożenia wniosku do ulg i uprawnień.

Warunki, aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności przez cudzoziemca?

 • Musi legalnie przebywać w Polsce (osoby, które wjechały do Polski po 24.02.2022, przebywają legalnie).
  Musi uzyskać numer PESEL.
 • Musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość  (paszport).
 • Musi wypełnić i złożyć wniosek do Powiatowego lub miejskiego Zespołu  ds. Orzekania o Niepełnosprawności wg miejsca pobytu w Polsce.
 • Żeby rozpocząć proces otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności należy zawnioskować  o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz przedłożyć aktualne zaświadczenie od lekarza wydane nie wcześniej niż   30 dni od daty złożenia wniosku).
 • Cudzoziemcy muszą dodatkowo złożyć dokumentację medyczną przetłumaczoną na j. polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty tłumaczenia pokrywa cudzoziemiec.
 • Cudzoziemiec musi przejść cały proces orzekania niepełnosprawności, jeśli jest to konieczne – uzupełnić dokumentację medyczną, wykonać badania u lekarza specjalisty.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności jest bezpłatne.

Stopnie niepełnosprawności przyznawane w ramach orzeczenia o niepełnosprawności:

 • lekki,
 • umiarkowany,
 • znaczny.

Stopień niepełnosprawności orzeka powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Każda osoba z orzeczeniem może pracować na takich samych zasadach jak inni pracownicy. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w tym zakresie, jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także, jak w przypadku innych pracowników, Kodeks Pracy. Zatrudniając osoby z niepełnosprawnością, należy stosować te same procedury, jak przy zatrudnianiu pozostałych osób. Jeżeli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, pracodawca może dopuścić pracownika do pracy.

Lekki stopień niepełnosprawności:

 • czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo,
 • dodatkowa 15-minutowa przerwa dzienna, która przysługuje niezależnie od przerw w pracy przewidzianych w kodeksie pracy,
 • standardowy wymiar urlopu, zależny od stażu pracy,
 • pracownik może pracować w nocy, o ile otrzyma zdolność w orzeczeniu lekarskim. 

Pracownik z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności:

 • czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo,
 • dodatkowa 15-minutowa przerwa dzienna, która przysługuje niezależnie od przerw w pracy przewidzianych w kodeksie pracy,
 • dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienie w celu wykonania badań (jeśli nie ma możliwości wykonania ich poza godzinami pracy),
 • prawo do max. 21 dni zwolnienia w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (po zakwalifikowaniu na podstawie skierowania) – wykorzystanych łącznie z 10-dniowym urlopem dodatkowym,
 • pracownik nie może pracować w nocy i w godzinach nadliczbowych (chyba że na wniosek pracownika lekarz medycyny pracy zezwoli na to).

Jak osoby z niepełnosprawnościami mogą szukać pracy?

 • Odwiedź strony internetowe oraz profile na LinkedIn i Facebooku firm, w których chciał/-abyś pracować lub pracodawców w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Zajrzyj do zakładek PracaDołącz do nas lub Kariera, odwiedź ich profile LinkedIn. Tam znajdziesz aktualnie otwarte rekrutacje oraz kontakt do rekruterów.
 • Sprawdź oferty pracy na portalach z ogłoszeniami. Nie musisz się skupiać na ofertach dedykowanych osobom z niepełnosprawnością. Postaraj się po prostu znaleźć oferty, które są dla Ciebie interesujące.

Lista popularnych portali z ogłoszeniami o pracę:

Dodatkowo polecamy sprawdzić Centralną Bazę Ofert Pracy  stworzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także serwisy Sprawniwpracy.com, Niepelnosprawni.pl i Sprawni-niepełnosprawni.pl.

Dołącz do grup z ofertami pracy dla osób z niepełnosprawnościami na Facebooku:

Warto śledzić profil Integracja na Facebooku. Misją tej organizacji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością i działanie na rzecz wyrównywania szans.

Możliwości podjęcia pracy w Polsce przez osoby z niepełnosprawnościami oferują również agencje pracy tymczasowej, takie jak Job Impulse Polska.

Lista wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy w wersji polsko-ukraińskiej.

Wsparciem w poszukiwaniu pracy mogą być również fundację. Wśród nich Fundacja TAKpełnosprawni, która wywodzi się ze struktur Job Impulse Polska. Szukasz pracy? Napisz do nas: fundacja@takpelnosprawni.pl.  


У червні 2022 року Job Impulse Polska, фонд TAKpełnosprawni та Український фонд Dostupno.ua з Києва розпочали спільну діяльність з допомоги людям з інвалідністю, які тікають від війни. Нас об’єднала одна мета – підтримати біженців в отриманні польського посвідчення інвалідності, а потім у пошуку стабільної, безпечної роботи у роботодавців, відкритих до різноманітності.

У рамках спільної інформаційної кампанії ми представляємо найважливіші дані та поради про те, як громадянам України отримати посвідчення про інвалідність в Польщі, як і де шукати роботу, які формальності вони повинні виконати та з яких прав можуть користатись на роботі.

Як українцям отримати довідку про інвалідність польського зразка

Іноземець, який перебуває в Польщі, може отримати довідку про інвалідності або ступінь інвалідності за такими ж правилами, як і громадяни Польщі. Довідки про інвалідність з інших країн в Польщі не беруться до уваги. Що повинен зробити іноземець, щоб отримати довідку про інвалідність польського зразка:

 • Легально перебувати на території Польщі (українці, які в’їхали в Польщу після 24.02.2022 перебувають тут легально)
 • Отримати номер PESEL (відповідник українського ідентифікаційного коду)
 • Мати дійсний паспорт (український, закордонний)
 • Заповнити заяву і подати її до Повітової чи міської групи з надання інвалідності (Powiatowego lub miejskiego Zespołu  ds. Orzekania o Niepełnosprawności) відповідно до місця перебування особи з інвалідністю
 • Щоб розпочати процедуру отримання довідки потрібно подати заяву про її видачу або про просвоєння ступеня (групи) інвалідності, а також актуальну довідку від лікаря (видану не раніше 30 днів від дати подачі документів). Це може бути також довідка від польського від лікаря спеціаліста.
 • Потрібно додати перекладену присяжним перекладачем медичну документацію, які підтверджують стан здоров’я, видану в Україні  або в Польщі. Кошти перекладу покриває особа з інвалідністю.
 • Іноземець повинен пройти повну процедуру отримання довідки про інвалідність, за необхідності доповнити медичну документацію, пройти обстеження в лікарів спеціалістів (наприклад, ортопед, психіатр) та медкомісію в Польщі.
 • Отримання довідки безкоштовне.

У Польщі розрізняють три ступені інвалідності:

 • Легкий (lekki)
 • Помірний (umiarkowany)
 • Значний (znaczny)

Стунь інвалідності визначає комісія.

Що дає польська довідка про інвалідність

Польська довідка про інвалідність найчастіше використовується при працевлаштуванні людей з інвалідністю. Представивши працедавцеві довідку про інвалідність, працівник може розраховувати на додаткові дні відпустки, перерви в роботі тощо. Докладніше в наступному дописі.

Довідка про інвалідність не є підставою для отримання в Польщі соціальних виплат. Якщо людина отримує соціальні виплати в Україні, то не може їх отримувати в Польщі.

Працевлаштування в Польщі людей з інвалідністю

Людина з інвалідністю може працювати на тих же умовах, що й інші працівники! В Польщі права та обов’язки працівника регулюють нормативно-правові акти (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), а також трудовий кодекс. Лікар з медицини праці під час обов’язкового медичного огляду перед початком роботи дає згоду на роботу, беручи до уваги умови праці та захворювання працівника. Слід пам’ятати, що людина з інвалідністю не може приховувати факту інвалідності перед лікарем медицини праці, який визначає можливі протипокази до працевлаштування. Працівник повинен поінформувати працедавця про ступінь інвалідності лише якщо бажає скористатися додатковими правами, залежно від ступеня інвалідності, які описуємо далі.

У Польщі розрізняють три ступені інвалідності:

 • Легкий (lekki)
 • Помірний (umiarkowany)
 • Значний (znaczny)

Легкий ступінь інвалідності:

 • Робочий час працівника не повинен перевищувати 8 годин на добу та 40 годин в тиждень
 • Працівник має право на додаткову перерву в роботі 15 хв, незалежно від перерв в роботі передбачених у трудовому кодексі
 • Стандартну відпустку, відповідно до досвіду роботи (20 днів для працівників з досвідом роботи до 10 років; 26 днів для працівників з досвідом понад 10 років)
 • Працівник може працювати вночі, якщо отримає на це згоду лікаря

Працівник з інвалідністю середнього або тяжкого ступеня:

 • Робочий час не можу перевищувати 7 годин на добу та 35 годин на тиждень (хіба що на заяву працівника лікар медицини праці призначить інакше)
 • Працівник має право на додаткову перерву в роботі 15 хв, незалежно від перерв в роботі передбачених у трудовому кодексі
 • Додаткові 10 днів відпустки для виконання діагностики чи віщиітв до лікаря (якщо нема можливості виконати їх в позаробочий час)
 • Право на максимально 21 день лікарняного для участі в реабілітації (після кваліфіцкацїі на підставі скерування) – до цих днів входить додаткова відпутска 10 днів

Працівник не  може працювати вночі та понаднормово (хіба що на заяву працівника лікар медицини праці призначить інакше).

Де шукати роботу людям з інвалідністю?

Пошук роботи складний і тривалий процес, успіх якого залежить від того, на скільки ви в нього включитеся. Отже, як шукати роботу в Польщі?

 • Якщо вас цікавить робота в конкретних фірмах, варто переглянути їх закладки Кар’єра, Про нас, сторінки в соцмережах  (facebook, Linkedin). Там ви знайдете контакти рекрутерів і актуальні вакансії.
 • Зверніть увагу на працедавців в вашій околиці – запитайте про актуальні пропозиції роботи.
 • Перевірте вакансії на сайтах пошуку роботи. Ви не мусите шукати роботу виключно для людей з інвалідністю. Пошукайте оголошення роботу, яка вас цікавить і надішліть резюме.
 • Перелік сайтів з оголошеннями:

Додатково варто перевірити центральну базу вакансій (Centralną Bazę Ofert Pracy) створену Міністерством родини, праці і соціальної політики, вакансії в базі перекладені українською мовою.

Перевірте сайти, які спеціалізуються на вакансіях для людей з інвалідністю Sprawniwpracy.comNiepelnosprawni.pl i Sprawni-niepełnosprawni.pl.

Приєднайтеся до груп з вакансіями для людей з інвалідністю на Facebooku

Варто слідкувати за сторінкою Integracja, підписниками якої є понад 20 000 користувачів. Місією організації є покращення становища людей з інвалідністю.

Де шукати допомогу людям з інваліднстю перелік в польсько-українській версії.

Допомогу в пошуку роботи в Польщі нажають також благодійні фонди. Серед них фонд TAKpełnosprawni, який виводиться зі структури Job Impulse Polska. Кандидати зацікавлені пошуком роботи можуть написати на адресу fundacja@takpelnosprawni.pl.  

Polecane artykuły