;

Co to jest numer PESEL i jak go uzyskać? / Що таке номер PESEL і як його отримати?

Numer PESEL będzie Ci potrzebny do załatwiania spraw urzędowych w Polsce. Numer PESEL nadawany jest zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Nie musisz być zarejestrowany w Polsce, aby otrzymać numer. Po otrzymaniu numeru PESEL zostaniesz zalegalizowany i nie otrzymasz statusu uchodźcy.

Kto może otrzymać numer PESEL?

Specjalna procedura nadawania numeru PESEL została opracowana dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie przekroczyli granicę Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i wyrażają zamiar pozostania na terytorium Polski.

Jeśli przyjechałeś z innego kraju, np. ze Słowacji, a posiadasz Kartę Polaka, możesz również otrzymać numer PESEL.

Gdzie możesz otrzymać numer PESEL?

Skontaktuj się z dowolnym urzędem gminy. Tam zostanie Ci nadany numer PESEL.

Co musisz przygotować:

 • dokument uprawniający do wyjazdu za granicę (paszport), jeśli posiadasz
 • Kartę Polaka, jeśli posiadasz
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm
 • Inny dokument ze zdjęciem (np. paszport ukraiński) lub zaświadczenie wydane przez Ambasadę Ukrainy w Polsce
 • Akt urodzenia (dla dzieci poniżej 18. roku życia)

Jeśli nie posiadasz powyższych dokumentów, numer PESEL zostanie nadany na podstawie Twojego oświadczenia złożonego urzędnikowi. Pamiętaj, że podanie fałszywych danych (takie jak fałszywe nazwisko, data urodzenia) grozi karą.

Jak uzyskać numer PESEL?

Należy wypełnić wniosek w urzędzie gminy, podając swoje dane, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia. Jeżeli wyrazisz zgodę na wpisanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail do rejestru danych kontaktowych, urzędy administracji państwowej będą mogły się z Tobą skontaktować. Pamiętaj, żeby Twój podpis nie wychodził poza wyznaczone miejsce dla podpisu. W przypadku dzieci poniżej 18. roku życia o numer PESEL występuje jeden z rodziców, opiekun tymczasowy lub opiekun faktyczny. Aby otrzymać numer, musisz zostawić swoje zdjęcie i odciski palców. Odciski palców nie są pobierane od osób poniżej 12. roku życia.

Ile to trwa?

Urzędnik przyjmie wniosek od razu, otrzymasz powiadomienie SMS o nadanym numerze PESEL.

Ile zapłacisz za wydanie numeru PESEL?

Usługa jest bezpłatna.

Profil zaufany

Profil zaufany to cyfrowe narzędzie autoryzacyjne, które pozwala załatwiać sprawy urzędowe online bez wychodzenia z domu.

Do czego służy profil zaufany?

W Internecie pełni taką samą funkcję jak dokument tożsamości i umożliwia podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest prawnie równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Najprostszy sposób na założenie profilu zaufanego

Rejestrując się w urzędzie państwowym, podczas nadawania numeru PESEL wybierz w formularzu zgodę na przekazanie danych do rejestru danych teleadresowych. Wpisz swój adres e-mail i numer telefonu. Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe i czytelne wprowadzanie danych. Otrzymasz login na podany adres e-mail oraz jednorazowe hasło na numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji profilu zaufanego i ustawiania nowego hasła. Pamiętaj, aby mieć przy sobie telefon komórkowy z polską kartą SIM i adres e-mail.

MObywatel

MObywatel to aplikacja z elektronicznymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie tożsamości. Z usługi w aplikacji mobilnej MObywatel może skorzystać każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę Polski po dniu 24 lutego 2022 r. i posiada numer PESEL oraz profil zaufany. W celu potwierdzenia tożsamości zostanie utworzona nowa karta o nazwie Diiia.pl.

Z programu MObywatel i dokumentu Diiia.pl może korzystać każdy, kto:

 • ma ukończone 18 lat
 • posiada nadany numer PESEL
 • posiada zaufany profil
 • posiada smartfon z dostępem do Internetu i systemem operacyjnym Android 6.0 (lub nowszy) lub iOS 13 (lub nowszy).

Posiadając PESEL, profil ​​zaufany oraz aplikację MObywatel możesz korzystać z następujących usług:

 • opieka zdrowotna
 • pomoc społeczna
 • bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, materialna i socjalna
 • praca i biznes

Dowiedz się więcej:


Номер PESEL знадобиться Вам у вирішенні офіційних справ у Польщі. Номер PESEL присвоюєтся і дорослим і дітям. Для того, щоб отримати номер, не потрбіно бути прописаним у Польщі. Отримавши номер PESEL, ви будете легалізовані і не отримаєте статусі біженця.

Хто може отримати номер PESEL?

Для громадян України, які з 24 лютого 2022 законно перетнули кордон Польщі з території України та виявляють намір залишитися на території Польщі, опрацьовано спеціальний порядок надання номера PESEL.

Якщо ви приїхали з іншої країни, наприклад зі Словаччини, і у вас є карта поляка, вам також може бути при присовєний номер PESEL.

Де отримати номер PESEL?

Зверніться до будь-якого міського управління. Там ви отримаєте номер PESEL.

Що потрібно підготувати:

 • документ для подорожей закордон (закордонний паспорт), якщо є
 • Карта поляка, якщо є
 • Кольорове фото на фотопапері розміром 35х45 мм
 • Інший документ з фотографією (наприклад, внутршній український паспорт) або довідку видану Посольсьвом України в Польщі
 • Свідоцтво про народження (для дітей до 18 років)

Якщо у вас немає вищевказаних документів, номер PESEL буде присвоєно на підставі вашої декларації  поданої посадовій особі. Пам’ятайте, щоб у разі надання неправдивих даних (наприклад, фальшиве ім’я та прізвище, дата народження) вас можеть принягнути до кримінальної відповідальності).

Як отримати номер PESEL

У міській адміністрації потрібно заповнити заявку, вписавши ваші дані, ім’я та прізвище, дату та місце народження.Якщо ви надасте згоду на внесення вашого номера мобільного телефону і електронної адреси до реєстру контактних даних, офіси державної адміністрації зможуть з вами зв’язатися. Поставте галочку у порожньому квадратику. Пам’ятайте, щоб ваш підпис не виходив за межі рамки. У випадку дітей до 18 років заяку подає один з батьків, тимчасовий куратор або фактичний опікун. Щоб отримати номер вам доведеться залишити свою фотографію та відбитки пальців.  За допомогою зчитувача відбитків буде відскановано один відбиток на лівій руці один на правій. Відбитки пальців не знімаються у людей, які не досягли 12 років.

Як довго чекати

Державний службовець прийме заявку одразу, ви отримаєте смс повідомлення про присвоєний номер PESEL.

Скільки ви заплатите

Послуга безкоштовна.

Довірений профіль

Щоб підтвердити свою особу в державних установах вам нададуть довірений профіль. Якщо вам  є 18 років налаштуйте його. Довірений профіль це інструмент цифрової авторизації, який дозволяє вирішувтаи офіційні справи онлан, не виходячи з дому.

Для чого призначений довірений профіль?

В інтернеті він виконує ту ж функцію, що й документ, який посвідчує особу, та дозволяє підписати електронний документ підписом, який юридично еквівалентний власноручному підпису.

Найпростіший спосіб створити довірений профіль

При реєстрації в державному офісі під час присовєння номеру у формі виберіть згоду на передачу даних до реєстру контактних даних підтвердження довіреного профілю. Введіть адресу електронної пошти та номер телефону. Приділіть особливу увагу правильному та розбірливому введенню даних. Ви отримаєте логін на вказану адресу електронної пошти та одноразовий пароль на номер мобільного телефону, поданий при реєстрації вашого довіреного профілю та встановлення нового пароля. Пам’ятайте, щоб мати при собі мобільний телефон з польською сім картоюта адресу електронної пошти.

MObywatel

MObywatel це додаток з електронними документами, які дозволяють підтвердити особу. Кожен громадянин України, який перетнув кордон Польщі від 24 лютого 2022 і має номер PESEL та довірений профіль може скористатися послугою в мобільному додатку MObywatel. Для підтвердження особи в ній буде створено нову картку під назвою Diiia.pl.

Програмою MObywatel і документом Diiia.pl можуть користуватися всіх, хто:

 • досяг віку 18 років
 • надано номер PESEL
 • має довірений профіль
 • має смартфон з доступом до інтернету та операційну систему Android 6.0 (або новішу) або iOS 13 (або новішу)

Маючи PESEL, довірений профіль і додаток MObywatel ви можете користуватися послугами:

 • охорона здоров’я
 • соціальна допомога
 • безоплатна юридична, психолонічна, матеріальна та соціальна допомога, робота та бізнес.

Дізнатися більше:

Polecane artykuły