;

PL/UA Ukrainians Abroad – portal dla obywateli Ukrainy

Nasz niemiecki partner Job Impulse GmbH wraz z konsulem honorowym Ukrainy w Niemczech Willim Prettlem uruchomili portal www.ukrainians-abroad.com, który oferuje ukraińskim uchodźcom wsparcie w znalezieniu pracy w całej Europie. Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z formularza, w którym wskazują swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz preferencje co do lokalizacji i przyszłej pracy. Odpowiednie oddziały Job Impulse w całej Europie starają się znaleźć właściwe oferty tak szybko, jak to możliwe. Do bazy pracodawców może się także zapisywać każda zainteresowana firma, która oferuje pracę, wsparcie w formalnościach, kursy językowe czy opiekę nad dziećmi.

Strona jest dostępna w języku ukraińskim i angielskim oraz we wszystkich językach europejskich całej Job Impulse Group: niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, polskim, słowackim i węgierskim.


Наш німецький партнер Job Impulse GmbH разом із почесним консулом України в Німеччині Віллі Преттлем запустили веб-сайт www.ukrainians-abroad.com, який допоможе українським біженцям у пошуку роботи в Європі. Громадяни України можуть заповнити анкету, вказавши свій попередній професійний досвід та очікування щодо майбутньої роботи. Відповідні офіси Job Impulse по всій Європі допоможуть знайти потрібну роботу якомога швидше. Будь-яка зацікавлена ​​компанія, яка пропонує роботу, підтримку в формальностях, мовні курси чи догляд за дітьми також може приєднатися до бази роботодавців.

Веб-сайт доступний українською, англійською та всіма європейськими мовами групи Job Impulse: німецькою, іспанською, португальською, польською, словацькою та угорською.

Polecane artykuły