;

Zaangażowani pracownicy i otwarci pracodawcy – Job Impulse i Fundacja TAKpełnosprawni wspierają w tworzeniu inkluzywnych przedsiębiorstw

41%[1] pracodawców uważa, że utrudnieniem w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami jest brak wiedzy na temat postępowania z tą grupą pracowników, a aż 64% jako przeszkodę wskazało brak doświadczenia we współpracy z nimi. Job Impulse wraz z Fundacją TAKpełnosprawni edukują i oferują szerokie wsparcie zarówno dla pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami.

Przeprowadzone przez nas badanie potwierdza, że głównym wyzwaniem jest edukacja społeczna, której potrzebują obie strony. Osoby z niepełnosprawnościami to pracownicy tacy sami jak osoby w pełni sprawne. Większość ankietowanych pracodawców twierdzi, że nie widzi różnicy pomiędzy pracą osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnymi, a część uważa, że osoby z niepełnosprawnościami pracują nawet lepiej – mówi Agata Robińska, prezeska zarządu w Fundacji TAKpełnosprawni.

Fundacja wraz z firmą Job Impulse wychodzi naprzeciw tym potrzebom poprzez szeroką ofertę warsztatów, szkoleń oraz innych inicjatyw mających na celu tworzenie różnorodnych miejsc pracy.

– Od lat z sukcesem zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami we własnych strukturach. Wiemy, jak to robić skutecznie, mówimy językiem biznesu i chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami dotyczącymi tego, jak budować i zarządzać różnorodnym zespołem w sposób odpowiedzialny i kompleksowy – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse.

Działania skierowane zarówno do pracodawców, jak i pracowników stanowią fundament do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Warto myśleć o tym w perspektywie długofalowej i podjąć je, aby stworzyć inkluzywne przedsiębiorstwo. Obejmują m.in. audyt architektoniczno-stanowiskowy wraz z raportem, warsztaty dla kadry managerskiej, szkolenie z przeciwdziałania takim zjawiskom jak mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy czy szkolenia wprowadzające dla pracowników z niepełnosprawnościami. Ze szczegółowym zakresem wsparcia można zapoznać się tutaj: https://takpelnosprawni.pl/

Najnowszą inicjatywą zrealizowaną przez Fundację TAKpełnosprawni jest poradnik „Słowa mają moc!”, który zawiera wskazówki, jak pisać i mówić o osobach z niepełnosprawnościami.

Choć osoby z niepełnosprawnościami stanowią znaczący procent naszego społeczeństwa bardzo wielu ludzi nadal nie wie, jak się do nich zwracać, a przecież język kształtuje rzeczywistość. Dlatego przetłumaczyliśmy i dostosowaliśmy ten poradnik do polskich realiów, aby mogli korzystać z niego zarówno pracodawcy, jak i współpracownicy – dodaje Agata Robińska.

Poradnik można bezpłatnie ściągnąć stąd: https://takpelnosprawni.pl/wp-content/uploads/2022/03/Poradnik_S%C5%82owa-maja%CC%A8-moc.pdf

Z treścią raportu „Pracodawca na TAK” można zapoznać się tutaj: https://takpelnosprawni.pl/wp-content/uploads/2021/09/raport_Pracodawca_na_TAK_2021.pdf


[1] Informacja pochodzi z raportu z badania „Pracodawca na TAK” przeprowadzonego przez Fundację TAKpełnosprawni w okresie styczeń – maj 2021 r.

Polecane artykuły