;

Zalety pracy tymczasowej w dobie pandemii

Pandemia diametralnie zmieniła reguły gry globalnej gospodarki, nie oszczędzając właściwie żadnej branży ani rynku. Jednym z efektów tych zmian jest nowe postrzeganie korzyści z elastycznych form zatrudnienia. Lockdown i pozostałe ograniczenia, jak chociażby brak swobody przemieszczania się czy konieczność zachowania dystansu, sprawiły, że niektóre segmenty rynku nie mogły i nadal nie mogą funkcjonować bez pracy tymczasowej.

Korzyści z usług agencji pracy tymczasowej są w Polsce znane od wejścia w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W dobie pandemii czy w przypadku innej siły wyższej mającej wpływ na funkcjonowanie gospodarki i rynku pracy, nabierają jeszcze większego znaczenia.

Najważniejsze korzyści z pracy tymczasowej:

1. Wsparcie przedsiębiorstw w okresach wzrostów zamówień

Agencje zapewniają możliwość niezwłocznego zwiększenia liczby pracowników w okresie zwiększonej produkcji, doraźnie i na czas określony.

2. Możliwość błyskawicznego reagowania na spadki zamówień

Po okresie wzmożonego zapotrzebowania, pracodawca-użytkownik działa dzięki pracownikom etatowym, a tymczasowi są przenoszeni do innych zadań.

3. Optymalizacja kosztów obsługi kadrowo-płacowej

Skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej oznacza dla pracodawcy odciążenie własnego personelu przy obsłudze zatrudnienia i rozliczania pracowników.

4. Brak kosztów archiwizacji dodatkowej dokumentacji pracowniczej

Warto pamiętać o kosztach archiwizacji akt, które nie obciążają pracodawcy-użytkownika, ponieważ są w całości po stronie agencji.

5. Zamiana stałych kosztów zatrudnienia na koszty usług zewnętrznych

Pracownicy tymczasowi, doraźnie wspierający stały personel, to dla większości firm najkorzystniejszy model polityki kadrowej. Oznacza zwolnienie pracodawcy z szeregu zobowiązań, jakie niesie ze sobą zatrudnianie na etatach. Zamiast całkowitego kosztu zatrudnienia, ponoszonego co miesiąc, pracodawcy otrzymują od agencji faktury za wykonaną usługę leasingu pracowniczego.

6. Zabezpieczenie przed ponoszeniem kosztów odpraw w razie konieczności zredukowania stanu osobowego

Agencja daje możliwość zatrudnienia pracownika na krótszy okres, bez obowiązku wypłacania odprawy w przypadku zwolnienia.

7. Możliwość błyskawicznej reakcji na spadki koniunktury

Korzystanie z pracowników tymczasowych daje możliwość o wiele szybszej, a czasami nawet natychmiastowej redukcji zatrudnienia w przypadku zmniejszenia produkcji.

8. Brak kosztów związanych z procesem rekrutacji

Agencja zatrudnienia, dysponując własną bazą pracowników, jest w stanie sprawnie przeprowadzić rekrutację, ponosząc wszelkie jej koszty.

9. Większa skuteczność rekrutacji w krótszym czasie

Wyspecjalizowana agencja zatrudnienia zawsze szybciej zapewni potrzebną liczbę pracowników niż dział HR pracodawcy-użytkownika. Dzieje się tak, ponieważ w proces zaangażowana jest duża liczba doświadczonych specjalistów, mających dostęp do profesjonalnych narzędzi rekrutacji, już na początku procesu dysponująca własną bazą kandydatów.

10. Lepszy dobór sprawdzonych pracowników z adekwatnymi umiejętnościami

Agencja wybiera z własnej bazy kandydatów, uwzględniając ich dotychczasowe doświadczenie, a nawet umiejętności pracy w zespole. Rekruterzy znają wielu kandydatów osobiście, więc wybierają dla pracodawcy-użytkownika pracowników sprawdzonych na poprzednich projektach.

11. Możliwość zatrudnienia „na próbę” i weryfikacji pracowników

Wielu pracodawców-użytkowników korzysta z pracowników tymczasowych z zamiarem powiększenia stałego składu osobowego. Najlepszą metodą weryfikacji pracownika przed zatrudnieniem go na etat jest ocena jego pracy świadczonej tymczasowo na docelowym stanowisku. To pozwala ocenić nie tylko poziom kwalifikacji, ale też potencjał rozwoju i predyspozycje do pracy w zespole.

12. Elastyczność, nieodzowna w dobie pandemii

Dzięki pracownikom tymczasowym możliwe jest nie tylko szybsze obsadzenie dodatkowych stanowisk w przypadku nagłego wzrostu wolumenu produkcji, ale także szybsza redukcja stanu personalnego w przypadku nagłego jej ograniczenia. Takie sytuacje miały miejsce podczas drugiej i trzeciej fali pandemii. Praca tymczasowa stanowiła także zabezpieczenie na wypadek masowych kwarantann pracowników czy zwolnień lekarskich.  

13. Brak konieczności kontaktu z kandydatami podczas etapu selekcji i rekrutacji

Pracownicy agencji zatrudnienia biorą na siebie spotkania z kandydatami podczas rekrutacji i selekcji, a także przeprowadzają wstępną weryfikację.

14. Krótsze okresy wypowiedzenia, brak kosztów odpraw, niższe koszty absencji chorobowych

Dzięki krótkoterminowym umowom obniżają się ewentualne koszty redukcji personelu oraz zwolnień lekarskich.

15. Ograniczenie liczby nadgodzin pracowników wewnętrznych

Pracownicy tymczasowi, przejmując pewien wolumen godzinowy, redukują zjawisko nadgodzin i związane z nimi dodatkowe koszty.

16. Zniwelowanie ryzyka wynikającego z kontroli ZUS i PIP

Ryzyko prawne, wynikające z niepożądanego wyniku kontroli, jest przeniesione z pracodawcy-użytkownika na agencję.

17. Mniej pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców

Całość formalności oraz zgodność ze zmieniającymi się przepisami są po stronie agencji, co odciąża pracodawcę i gwarantuje legalność zatrudnienia.

Pandemia nadal trwa i nie wiemy, kiedy ustanie. Wiemy natomiast, że podobna sytuacja może się jeszcze powtórzyć w przyszłości. Praca tymczasowa nabiera w tym kontekście wyjątkowej wartości, bo pozwala na elastyczne dostosowanie się firm do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Warto się już teraz do tego przygotować.

Polecane artykuły