Z nami
pracodawcy
i pracownicy

znajdują
wspólny język

 

Liczby mówią
same za siebie

Wykres

Akcja pit

Z dniem 21.01.2021 roku w Job Impulse Polska, Job Abroad oraz Job Outsourcing startuje Akcja PIT 2020.

W tym roku PIT- 11 oraz IFT-1R zostaną do Państwa przesłane drogą mailową [w wersji nieedytowalnej] z adresu pit2020@strefajob.pl na adres wskazany w kwestionariuszu i potwierdzony w umowie o pracę bądź przesłany w innej, pisemnej formie [w tym elektronicznie].

W treści maila zostanie przesłany link. Po kliknięciu w link dokument zostanie pobrany i zapisany automatycznie na dysku komputera.

Dla skutecznego rozliczenia PIT / IFT istotne są następujące dane:

CZĘŚĆ A - Miejsce i cel składania informacji (dot. PIT-11 i IFT-1R)

  • Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja

CZĘŚĆ C - Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika (dot. PIT-11)/ Dane odbiorcy należności (dot. IFT-1R)

  • Numer PESEL (dot. PIT-11) / Numer identyfikacyjny podatnika (dot. IFT-1R)
  • Nazwisko
  • Pierwsze imię
  • Data urodzenia
  • Dane adresowe

CZĘŚĆ D - Rodzaje przychodów (dochodów) i wysokość pobranego zryczałtowanego podatku (dot. IFT-1R)

CZĘŚĆ E - Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki (dot. PIT-11)

Jeśli powyższe informacje znajdujące się na dokumencie PIT lub IFT są błędne, prosimy o kontakt pod adresem helppit@strefajob.pl

Wystąpienie błędów w części A oraz C nie spowoduje wysłania korekty deklaracji PIT – należy przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym podać prawidłowe dane (Job Impulse wyśle do US prawidłowe deklaracje PIT). Natomiast wszelkie błędy występujące w części D (dot. IFT-1R) lub części E (dot. PIT-11) zostaną poprawione i przesłane jeszcze raz poprawne deklaracje PIT-11/IFT-1R.

PIT-11 oraz IFT-1R są wygenerowane za pracę świadczoną w okresie 12.2019 – 11.2020.

PIT-y oraz IFT-1R za pracę w grudniu 2020 z uwagi na przesunięcie wypłaty wynagrodzenia, zostaną rozliczone w kolejnym roku kalendarzowym [za pracę w grudniu wypłata następuje w styczniu i w styczniu podatnik osiąga przychód].

Elektroniczne wysyłanie PIT-ów oraz IFT-1R jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik ma obowiązek przesłania podatnikom imiennej informacji o wysokości dochodu, forma wysyłki nie jest określona. Z obowiązku tego płatnicy muszą się wywiązać do końca lutego. PIT-11 oraz IFT-1R to druk, który pracownicy dostają od swoich pracodawców.

akcjapit akcjapit

Kontakt

Centrala:
Poznań ul. Ptasia 10
tel. 61 662 34 00
centrala@jobimpulse.pl

 

 

Pełnomocnik ds. jakości:
pelnomocnik@jobimpulse.pl

 

 

Bydgoszcz
ul. Słowackiego 1
tel. 52 365 90 35
bydgoszcz@jobimpulse.pl

 

 

Katowice
ul. Mickiewicza 21
tel. 502 659 739
katowice@jobimpulse.pl

 

 

Łódź
ul. Piotrkowska 147
tel. 42 636 34 21
lodzpiotrkowska@jobimpulse.pl

 

 

Łódź
ul. Tomaszowska 7
tel. 42 250 81 67
lodztomaszowska@jobimpulse.pl

 

 

Opalenica
ul. 5 Stycznia 35
tel. 61 447 59 78
opalenica@jobimpulse.pl

 

 

Poznań
ul. Ostroroga 6/1
tel. 61 831 68 00
poznan@jobimpulse.pl

 

 

Tczew
ul. Armii Krajowej 86 pok.9
tel. 512 093 413
tczew@jobimpulse.pl

 

 

Warszawa
ul. Złota 79
tel. 22 620 21 17
warszawa@jobimpulse.pl

 

 

Wrocław
ul. Piłsudskiego 4 lok. 2
tel. 690 481 195
wroclaw@jobimpulse.pl

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Job Impulse Polska Sp. z o.o. zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@jobimpulse.pl