;

Praca dorywcza dla osób 50+

Z przeprowadzonego w styczniu br. przez SW Research dla Job Impulse badania[1] wynika, że łącznie ponad 94% ankietowanych w grupie 50+ podjęłoby pracę dodatkową – fizyczną (np. w magazynie), zdalną (wykonywaną z domu) lub taką na godziny (np. sprzątanie). Czy praca dorywcza dla osób 50+ to dobry pomysł? Gdzie pokolenie silver może szukać ofert pracy?

Dlaczego pokolenie silver sięga po pracę dorywczą?

Zainteresowanie dodatkowymi zleceniami wynika z dwóch czynników. Ma to oczywiście związek z wydarzeniami ostatnich miesięcy, jak wysoka inflacja oraz wzrost cen, ale też z ogólną tendencją, jaką jest starzejące się społeczeństwo. Kobiety i mężczyźni w średnim wieku nadal chcą być aktywni zawodowo, ale pracodawcy mniej chętnie zatrudniają ich na etat. Praca dorywcza dla osób 50+ jest więc coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem.

Rynek pracy podlega dynamicznym zmianom i dostosowuje do potrzeb pracodawców oraz pracowników. Coraz więcej firm w swojej ofercie ma prace dorywcze, które mogą wykonywać osoby 50+. Takie, gdzie ich wiek, doświadczenie oraz elastyczność czasowa stanowią ogromne atuty. Przykładem są prace pomocnicze w sklepach i magazynach: obsługa stoisk, wykładanie towaru, konfekcjonowanie, pakowanie czy obsługa zwrotów, prace porządkowe, obsługa maszyn introligatorskich. – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse. – Możemy śmiało zakładać, że będzie to tendencja zwyżkowa, gdyż grupa zdolnych do pracy, aktywnych zawodowo osób będzie się z roku na rok powiększać.

Praca dorywcza dla osób 50+ na strefajob.pl

Wydłużający się wiek aktywności zawodowej to wyzwanie dla pracodawców. Nie wszyscy bowiem są otwarci na zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia. Jednak powoli i to się zmienia, chociażby patrząc na oferty pracy dla osób 50+, jakie pojawiają się na portalu strefajob.pl.

Strefajob.pl to portal, który powstał po to, aby ułatwić poszukiwania pracy dorywczej. Początkowo skierowany był do osób w wieku 18-25 lat, głównie studentów, którzy podejmując nieskomplikowane, zazwyczaj nocne zlecenia mogli zasilić swój budżet. Na przestrzeni ostatnich lat widzimy jednak, że coraz częściej korzystają z niego także osoby starsze. Z naszych danych wynika, że w ubiegłym roku było to niespełna 1 tys. osób powyżej 45 roku życia, które łącznie przepracowały prawie 59 tys. godzin. Wśród tych osób znaleźli się także emeryci i renciści – dodaje – Kiedy porównamy to z danymi z poprzednich lat, możemy zauważyć, że podejmujących pracę dorywczą w tej grupie wiekowej jest coraz więcej.

Firma Job Impulse co roku przeprowadza także ankiety wśród osób korzystających z ofert pracy dorywczej. W tegorocznym „Badaniu satysfakcji użytkowników strefajob.pl”[2] wzięły udział także osoby w przedziale wiekowym 46-55 oraz 56+.

Prawie 1/3 ankietowanych podjęła ponad 20 zleceń dodatkowych w roku 2022. Aż 64% osób planuje zwiększenie liczby podejmowanych zleceń w roku bieżącym. Ponad 1/3 zadeklarowała, że podejmuje się zleceń dodatkowych od ok. pół roku, na co z pewnością mają wpływ rosnące koszty życia w ostatnich miesiącach.

Dla prawie 90% ankietowanych w grupie 46+ zlecenia to dodatkowe źródło dochodu. Dla 58,54% główny powód to po prostu chęć dorobienia. 17% ankietowanych zbiera na konkretny cel, m.in. wymiana auta, wakacje, remont, pomoc rodzinie, czyli wydatki, które możemy określić jako podstawowe.


[1] Badanie przeprowadzone przez SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na zlecenie Job Impulse na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 816 osób, w dniach 9-10 stycznia.

[2] Badanie przeprowadzone w dniach 1-28 lutego 2023 r.

Polecane artykuły