;

Jak skutecznie tworzyć różnorodne przedsiębiorstwo

W Job Impulse rozumiemy bariery świadomościowe i funkcjonalne stojące przed osobami z niepełnosprawnościami, a jednocześnie doceniamy ich zaangażowanie i lojalność. Wierzymy, że w pracy jesteśmy tacy sami i od lat, z sukcesem, tworzymy otwartą i inkluzywną firmę.  

Job Impulse Polska to jedna z wiodących firm rekrutacyjnych w kraju, która działa na polskim rynku pracy od ponad 15 lat.  Firma świadczy usługi w zakresie rekrutacji pracowników z Polski i z zagranicy, legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, doradztwa personalnego i outsourcingu. Przez ponad dziesięć lat w ramach firmy funkcjonował projekt TAKpełnosprawni. Inicjatywa ewoluowała do takich rozmiarów, że została wydzielona jako niezależna organizacja non-profit i tak, w 2020 roku powstała Fundacja TAKpełnosprawni.  

Fundacja wraz z Job Impulse działają na rzecz inkluzywnych przedsiębiorstw. Stworzyliśmy szeroką ofertę warsztatów, szkoleń oraz innych inicjatyw, które mają na celu przede wszystkim edukować pracodawców i pokazywać im korzyści związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Sami, od lat z sukcesem zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami we własnych strukturach. Wiemy, jak to robić skutecznie, mówimy językiem biznesu i chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami dotyczącymi tego, jak budować i zarządzać różnorodnym zespołem w sposób odpowiedzialny i kompleksowy.  

W naszych strukturach zatrudniamy kilkanaście osób z niepełnosprawnościami różnego stopnia, zarówno lekkiego, umiarkowanego, jak i znacznego. Osoby z niepełno-sprawnościami pracują na różnych stanowiskach, w tym także kierowniczych. Tym, co jest dla nas ważne przy zatrudnianiu, są kompetencje, dlatego staramy się w taki sposób zagospodarować talenty pracownika, aby sprawić, że rozwinie w pełni swój potencjał. Często kluczowe jest większe wsparcie i otwartość pracodawcy w początkowym okresie zatrudnienia. Skupiamy się na mocnych stronach pracowników, dopasowujemy zakres zadań i wyzwania, w których będą realizować to, co umieją najlepiej, w czym czują się dobrze. Osoby z niepełnosprawnością, tak jak pozostali pracownicy, uczestniczą w szkoleniach, mają możliwość rozwoju i awansu. Jednocześnie nie dajemy im taryfy ulgowej, stawiamy wyzwania – tak samo jak w przypadku pracowników bez niepełnosprawności. Tworzenie różnorodnych zespołów, także pod kątem sprawności jest dla nas czymś oczywistym i dlatego staramy się do tego inspirować naszych klientów. Takie praktyki wpływają nie tylko na pozytywny wizerunek firmy, ale dają realne korzyści, przede wszystkim lojalnych, dobrych pracowników.  

Zdajemy sobie sprawę, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami wymaga większej elastyczności od pracodawcy, ale wierzymy, że warto podjąć dodatkowy wysiłek, bo dzięki temu pracownicy i firma zyskują. Taki projekt wiąże się z dużą zmianą, dlatego warto zacząć od uświadomienia i przekonania zarządu. Zaangażowany zarząd sprawi, że projekt będzie traktowany strategicznie, będzie miał szansę na długofalowy rozwój. Ponadto bardzo ważne w naszym przypadku było poszerzenie wiedzy działu HR oraz kadry menedżerskiej. Szkoląc ich zwracaliśmy uwagę na takie kwestie, jak: o co mogę zapytać taką osobę na rozmowie kwalifikacyjnej, jak sprawdzić jej potencjał, jak ją wdrożyć do zespołu, czy i kiedy mogę powiedzieć zespołowi o niepełnosprawności, jak udzielić takiej osobie informacji zwrotnej, ale też w jaki sposób rozstać się z pracownikiem, jeśli nie spełni oczekiwań.  

Tworząc różnorodne przedsiębiorstwo trzeba wykazać się postawą otwartości. Przykładem jest choćby proces rekrutacji – aby trafić do kandydatów z niepełnosprawnościami umieszczamy ogłoszenia rekrutacyjne na portalach takich, jak sprawniwpracy.pl czy w grupach, do których należą potencjalni kandydaci. Staramy się również dostosować warunki spotkania rekrutacyjnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz wspominanych już szkoleń czy umożliwiania pracownikom z niepełnosprawnościami awansów staramy się, żeby inne aktywności, jakie podejmujemy w firmie, także były dostępne dla wszystkich. Podczas wyjazdów integracyjnych planujemy takie atrakcje, które nie wykluczą nikogo.  Planując aktywności w plenerze nie skupiamy się tylko na grupie, która uwielbia być w ruchu, rywalizować, ale też na tych osobach z zespołu, które ze względu na uwarunkowania zdrowotne nie mogą lub nie chcą w nich uczestniczyć. Każda osoba może sobie wybrać zajęcie dla siebie i jest to bardzo dobrze odbierane przez nasz zespół, w którym są nie tylko osoby z niepełnosprawnościami.  

W Job Impulse obowiązuje tzw. polityka racjonalnych usprawnień. Zdarza się, że pracownik z niepełnosprawnością potrzebuje nieznacznych dostosowań, aby rozwinąć swój pełen potencjał i pracować efektywnie. Przykładem może być jedna z naszych pracownic, która ze względu na schorzenie kręgosłupa potrzebowała specjalnego fotela i zgłosiła to swojej przełożonej. Gdyby menedżerka nie miała wiedzy i świadomości, co w takiej sytuacji zrobić, prawdopodobnie stracilibyśmy bardzo wartościowego pracownika. Zamiast tego zbadaliśmy zasadność potrzeby, poprosiliśmy o informację od rehabilitanta tej osoby, jakie krzesło poprawi jej samopoczucie w pracy i zakupiliśmy odpowiedni fotel. Był to niewielki wydatek, do tego jego koszt został pokryty z tytułu dofinansowania do pensji pracownika z niepełnosprawnością.  Od lat, konsekwentnie realizujemy program „Deklaracja na TAK” zachęcający osoby z niepełnosprawnościami do jej deklarowania, aby mogły poczuć się pewniej, bezpieczniej i otrzymać dodatkowe benefity. Są to m.in.: możliwość skorzystania z dofinansowań np. na turnus rehabilitacyjny czy leki – wsparcie zgodne z potrzebami danej osoby z niepełnosprawnością. W zeszłym roku dwie osoby z naszą pomocą wystąpiły o orzeczenie o niepełnosprawności dla celów zawodowych. Dzięki ich uzyskaniu otrzymały jednocześnie prawo do krótszego czasu pracy, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Chcemy cały czas uświadamiać naszych pracowników i traktujemy to jako proces ciągły, który rozpoczyna się już na etapie wdrożenia a następnie jest kontynuowany poprzez co miesięczny newsletter edukujący i łamiący schematy na temat niepełnosprawności. Podczas jednego z corocznych wyjazdów integracyjnych umożliwiliśmy uczestnikom założenie kombinezonu starości, czy też gogli symulujących choroby oczu i słuchu. Pozwoliło to wczuć się w sytuację osoby z takimi schorzeniami. Kultura organizacji stawia na otwartość na różnorodność na każdym kroku, ta atmosfera i poczucie świadomości są konsekwentnie budowane od lat.  

To, co jest dla nas ważne, to indywidualne podejście w dostosowaniu, czasem nieznacznym, zarówno warunków pracy, jak i zakresu obowiązków do możliwości osoby z niepełnosprawnością. To umożliwia pracownikowi wykorzystanie jego potencjału, a nam zyskanie świetnego pracownika. W Job Impulse mamy okazję obserwować jak osoby, które dzięki takiemu indywidualnemu podejściu, dostosowaniu warunków pracy rozwijają się, często przekraczając stawiane wobec nich oczekiwania. 

Jesteśmy dumni z tego, że od lat budujemy otwartą, różnorodną firmę i możemy dawać pozytywny przykład innym. Program TAKpełnosprawni został nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2019. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON doceniła nasze działania na rzecz otwartego rynku pracy i promowania aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia. Ponadto nasze inicjatywy co roku wyróżniane są w raportach Odpowiedzialny Biznes w Polsce, publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Kwestia niepełnosprawności jest tematem, nad którym warto się przez chwilę pochylić, bo musimy pamiętać, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, a niepełnosprawność nabyta, związana np. z wiekiem, może dotknąć każdego z nas. Otwierając się na różnorodność, inwestujemy także we własną przyszłość. 

Łukasz Koszczoł – Prezes Zarządu Job Impulse Polska 

Polecane artykuły