;

Jak stworzyć inkluzywne miejsce pracy? – wsparcie Job Impulse i Fundacji TAKpełnosprawni

41%[1] pracodawców uważa, że utrudnieniem w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami jest brak wiedzy na temat postępowania z tą grupą pracowników. Aż 64% jako przeszkodę wskazało brak doświadczenia we współpracy z nimi. Job Impulse wraz z Fundacją TAKpełnosprawni edukują i pomagają stworzyć inkluzywne miejsce pracy.

Jak stworzyć inkluzywne miejsce pracy?

Przeprowadzone przez nas badanie potwierdza, że głównym wyzwaniem w powstawaniu inluzywnych miejsc pracy jest edukacja społeczna. Osoby z niepełnosprawnościami to pracownicy tacy sami jak osoby w pełni sprawne. Większość ankietowanych pracodawców twierdzi, że nie widzi różnicy pomiędzy pracą osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnymi, a część uważa, że osoby z niepełnosprawnościami pracują nawet lepiej – mówi Agata Robińska, prezeska zarządu w Fundacji TAKpełnosprawni.

Fundacja wraz z firmą Job Impulse wychodzi naprzeciw tym potrzebom przedsiębiorców i pracowników, pomagają tworzyć inkluzywne miejsce pracy. W jaki sposób? Poprzez połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia. Fundacja oferuje szeroką ofertę warsztatów, szkoleń oraz innych inicjatyw mających na celu rozwijanie i propagowanie różnorodności.

Od lat z sukcesem zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami we własnych strukturach. Wiemy, jak to robić skutecznie, mówimy językiem biznesu i chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami dotyczącymi tego, jak budować i zarządzać różnorodnym zespołem w sposób odpowiedzialny i kompleksowy – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse.

Działania skierowane zarówno do pracodawców, jak i pracowników stanowią fundament do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Warto myśleć o tym w perspektywie długofalowej i podjąć je, aby stworzyć inkluzywne miejsce pracy. Obejmują m.in. audyt architektoniczno-stanowiskowy wraz z raportem, warsztaty dla kadry managerskiej, szkolenie z przeciwdziałania takim zjawiskom jak mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy czy szkolenia wprowadzające dla pracowników z niepełnosprawnościami.

Najnowszą inicjatywą zrealizowaną przez Fundację TAKpełnosprawni jest poradnik „Słowa mają moc!”, który zawiera wskazówki, jak pisać i mówić o osobach z niepełnosprawnościami.

Choć osoby z niepełnosprawnościami stanowią znaczący procent naszego społeczeństwa bardzo wielu ludzi nadal nie wie, jak się do nich zwracać, a przecież język kształtuje rzeczywistość. Dlatego przetłumaczyliśmy i dostosowaliśmy ten poradnik do polskich realiów, aby mogli korzystać z niego zarówno pracodawcy, jak i współpracownicy – dodaje Agata Robińska.

Z treścią raportu „Pracodawca na TAK” można zapoznać się tutaj: https://takpelnosprawni.pl/wp-content/uploads/2021/09/raport_Pracodawca_na_TAK_2021.pdf


[1] Informacja pochodzi z raportu z badania „Pracodawca na TAK” przeprowadzonego przez Fundację TAKpełnosprawni w okresie styczeń – maj 2021 r.

Polecane artykuły