;

3 kluczowe kompetencje agencji pracy tymczasowej

Zatrudnianie pracowników tymczasowych to coraz częstsza praktyka w polskich firmach. W 2021 roku agencje pracy tymczasowej, które są członkami Polskiego Forum HR, zatrudniły ponad 180 000 osób dla swoich klientów. Dodatkowi pracownicy są potrzebni w przedsiębiorstwach przede wszystkim w związku ze wzrostem produkcji, sprzedaży czy przed rozpoczęciem sezonu. Pracodawcy mogą wziąć na siebie cały proces rekrutacji, jednak o wiele wygodniejszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania profesjonalnej agencji pracy tymczasowej. Jak jednak wybrać dobrą agencję pracy? Na co zwrócić uwagę? Jakie kompetencje powinna mieć agencja zatrudnienia, aby zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa i przyczynić się do rozwoju jego biznesu? 

Kompleksowość

Istotnym czynnikiem jest kompleksowość wsparcia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu pracodawca może przerzucić na agencję pracy cały proces rekrutacji i zatrudnienia i skupić się na kluczowych działaniach swojej firmy. Agencja pracy tymczasowej przejmuje obowiązki działów HR i kadr. W zakresie usług agencji są m.in. analiza lokalnego rynku pracy, publikacja ogłoszeń, działania promocyjne w kanałach online i offline, selekcja kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, testy kompetencji, formalności związane z podpisaniem umowy przez kandydata, naliczanie i wypłata wynagrodzeń, odprowadzanie podatków, składek ZUS czy PFRON, rozliczenia PIT czy przechowywanie i archiwizowanie akt osobowych. Agencja pracy tymczasowej może również przejąć obszar wdrożenia pracownika, szkolenia BHP, planowanie grafików i ewidencję czasu pracy.

Dzięki powierzeniu czynności profesjonalnej agencji pracy klient otrzymuje poczucie bezpieczeństwa, że odpowiedni kandydaci rozpoczną pracę w wyznaczonym czasie i wykonają przewidziane dla nich zadania, a wszelkie niezbędne kwestie formalno-prawne zostaną dopełnione. 

Specjalizacje

Ważną kompetencją są również specjalizacje, czyli obszary eksperckie, w których agencja ma szerokie, często unikalne, doświadczenie. W przypadku Job Impulse jest to:

  • rekrutacja, zatrudnianie oraz legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców – przejmujemy cały proces rekrutacji i zatrudniania pracowników z zagranicy, znajdujemy odpowiednich kandydatów, dopełniamy wszelkich formalności, reprezentujemy pracodawców przed urzędami. Dotychczas zatrudniliśmy ponad 5000 cudzoziemców.

  • rekrutacja i zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – obalamy stereotypy na temat niepełnosprawności, edukujemy, wspieramy pracodawców w tworzeniu różnorodnych zespołów, rekrutujemy kandydatów, szkolimy współpracowników i kadrę menedżerską. Usługi realizujemy we współpracy z Fundacją TAKpełnosprawni.

  • obsługa masowych rekrutacji na zlecenia krótkoterminowe – dzięki naszemu autorskiemu portalowi pracy dorywczej strefajob.pl możemy z dnia na dzień zrekrutować i zatrudnić dużą liczbę dodatkowych pracowników. Miesięcznie obsługujemy ponad 1000 zleceń.


Dzięki specjalizacjom klient ma pewność, że jego zamówienie będzie zrealizowane przez zespół ekspertów, których wieloletnie doświadczenie, unikalna wiedza i know how w danym obszarze pozwolą kompleksowo i skutecznie poprowadzić projekt.

Jakość obsługi klienta

Jak wynika z badania satysfakcji klientów Job Impulse z 2022 roku najważniejszymi czynnikami decydującymi o współpracy z agencją pracy nie jest cena usług czy terminowość realizacji zamówień tylko jakość obsługi oraz indywidualne podejście do klienta. Customer service to wszelkie relacje między klientem a dostawcą usług, na które wpływają szybkość reakcji, dostępność specjalisty, jakość udzielanych odpowiedzi, chęć pomocy, otwartość na współpracę, elastyczność, empatia, jakość korespondencji, terminowość i wiele innych czynników. Odpowiedni poziom kontaktu z klientem pozwala budować silne i stabilne relacje biznesowe.

We wspomnianym badaniu zapytaliśmy klientów o jakość obsługi oferowanej przez naszych specjalistów. Podobnie jak w badaniu zeszłorocznym, otrzymaliśmy bardzo wysokie oceny:

4,8/5 – kultura biznesowa specjalistów

4,7/5 – indywidualne podejście do klientów

4,7/5 – szybkość odpowiedzi na wiadomości

4,7/5 – dostępność telefoniczna

W przypadku agencji pracy tymczasowej ważne jest zweryfikowanie nie tylko opinii klienta, ale również pracowników tymczasowych. Zadowoleni ze współpracy pracownicy pozostaną w firmie klienta, co przełoży się na mniejszą rotację, większą stabilność zatrudnienia, a tym samym zapewnienie płynności procesów biznesowych. Stając przed wyborem agencji pracy, warto zatem sprawdzić, czy ta prowadzi cykliczne badania satysfakcji i jak kształtują się ich wyniki.

Powyższe 3 kompetencje pozwalają agencji realizować zamówienia na wysokim poziomie, przejąć odpowiedzialność za powierzone zadania i tym samym zapewnić klientom poczucie bezpieczeństwa. Solidny i kompetentny partner w postaci firmy rekrutacyjnej to gwarancja odpowiedniego wsparcia i rozwoju przedsiębiorstwa. 

Polecane artykuły