;

Rekrutacja zdalna na posługach dostępności i cyfrowych tubylców

Rekrutacja zdalna stała się nieodłącznym elementem współczesnego rynku pracy. To nie tylko rezultat pandemii, warto bowiem podnieść jeszcze dwie istotne kwestie. Pierwszą z nich jest fakt, że młode pokolenia funkcjonują już równolegle w świecie online oraz offline, drugą stanowi budowanie standardów dostępności – szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Temat ten został rozwinięty przez Łukasza Koszczoł, prezesa Job Impulse, jednej z wiodących agencji pracy tymczasowej w Polsce, członka Polskiego Forum HR, na łamach najnowszego wydania Kompendium HR 2023, opracowanego przez Grupę Pracuj.

Rekrutacja zdalna a pokolenie Z – swoboda, budowanie zróżnicowanych zespołów

Szacuje się, że do 2025 roku pokolenie Z zdominuje rynek pracy. Co ważne, przedstawiciele i przedstawicielki tej generacji szukają zatrudnienia nie tylko lokalnie, ale także globalnie. Świetnie poruszają się w przestrzeni cyfrowej oraz posługują technologią, preferują zdalne i hybrydowe modele pracy – taka sama tendencja towarzyszy procesom rekrutacyjnym.

Kandydaci dziś oczekują szybkich rekrutacji oraz decyzji, a do lamusa przechodzą procesy wieloetapowe. Dlatego obecnie o wiele częściej spotkania odbywają się na zasadzie partnerskiej, niesformalizowanej, choć nadal nastawionej na sprawdzenie kompetencji rozmowy. Tym, co obecnie bardzo się liczy, jest dopasowanie się do kultury organizacji, do jej wartości, sprawdzenie czy obie strony odnajdą się we współpracy – mówi Łukasz Koszczoł, prezes Job Impulse.

Ekspert podkreśla, że zdalna rekrutacja sprzyja zwiększaniu różnorodności w zespołach. Dzięki dostępowi do kandydatów z różnych regionów i kultur, firmy mogą tworzyć bardziej synergiczne zespoły.

Rekrutacja online wspiera dostępność

Rekrutacja zdalna otwiera nowe perspektywy dla osób z niepełnosprawnościami – to rozwiązanie przede wszystkim eliminuje bariery związane z mobilnością i dostępem, które często stanowią poważne wyzwanie. Kandydaci nie muszą podróżować na miejsce spotkania, co jest szczególnie korzystne dla osób z niepełnosprawnością układu ruchowego. Taki sposób rekrutacji pozwala także kandydatom na pozostanie w swojej strefie komfortu, czyli w znanym i przyjaznym otoczeniu.

Jak wynika z doświadczeń Fundacji TAKpełnosprawni, która wywodzi się z Job Impulse, podczas prowadzenia zdalnej rozmowy rekrutacyjnej ważne jest, aby stworzyć jak najbardziej przyjazną atmosferę dla osób z niepełnosprawnościami zarówno podczas samego spotkania, jak i jeszcze przed nim. Należy zapytać kandydata lub kandydatkę, czy woli rozmawiać za pośrednictwem kamery internetowej czy telefonicznie. To szczególnie istotne dla osób, które nie czują się z tym komfortowo, na przykład z powodu depresji lub urazu psychicznego. Dla osoby niesłyszącej lub niedosłyszącej może być istotne skierowanie kamery w taki sposób, aby móc czytać z ruchu warg osoby rekrutującej.

Zdalna rekrutacja może stanowić znaczący krok w kierunku bardziej dostępnego i równego rynku pracy, minimalizując bariery związane z tradycyjnymi metodami rekrutacji oraz obalając stereotypy dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. 

Kilka dobrych praktyk z zakresu rekrutacji zdalnej

Wprowadzenie zdalnej rekrutacji to nie tylko oszczędność czasu i optymalizacja kosztów. W przypadku pracodawców przekłada się również na większą ilość aplikacji oraz szeroki dostęp do talentów. Rekrutacja zdalna może być wydajna i efektywna, jeśli zostanie profesjonalnie przeprowadzona. Dbanie o techniczne aspekty, komunikację i przestrzeganie zasady uczciwości, transparentności to bardzo ważne elementy w tym procesie.

Warto wziąć pod uwagę wszystko to, co składa się na candidate experience. Informacja o zdalnej formie rekrutacji lub takiej możliwości jest wręcz obowiązkowa i zwiększa zainteresowanie ogłoszeniem. Pokolenie Y oraz Z jest szczególnie skupione na kulturze feedbacku i działa on w dwie strony. Job Impulse po zakończeniu rozmów zbiera opinie od kandydatów. Na ich podstawie już od wielu lat doskonali swój proces rekrutacji zdalnej.  

Za profesjonalne uznaje się dostosowanie procesu rekrutacji do potrzeb kandydatek oraz kandydatów. Dotyczy to w szczególności osób z niepełnosprawnościami, a także aktywne słuchanie oraz uważność. Przygotowanie techniczne i stworzenie odpowiedniego środowiska do przeprowadzania wideorozmowy to jedno, ale równie istotny jest komunikacyjny savoir vivre. Chodzi tutaj o umiejętność dialogu z przedstawicielami różnych pokoleń, jak i branż, zadawanie właściwych pytań i umiejętności oceny kandydata. Nowa rzeczywistość sprawiła, że rola wykwalifikowanych specjalistów HR wzrosła, stawiając przed nimi wyzwanie dostosowania się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz skutecznej organizacji procesów rekrutacyjnych. To właśnie w ich rękach leży klucz do tworzenia innowacyjnych i adekwatnych do współczesnych realiów strategii rekrutacyjnych.


Polecane artykuły