;

Zalety pracy tymczasowej

Jakie są zalety pracy tymczasowej? Dowiedz się więcej o korzyściach wynikających z zatrudnienia tymczasowego. Zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika.

Pracodawcy w Polsce mogą od 2003 roku korzystać z usługi pracy tymczasowej. Do powszechnie znanych zalet tego rozwiązania należą: oszczędność czasu i zasobów, ograniczenie formalności, optymalizacja kosztów zatrudnienia. To jednak nie wszystkie atuty. Jakie jeszcze korzyści niesie praca tymczasowa?

Jakie są zalety pracy tymczasowej?

Elastyczność i szybka reakcja na zmiany

Zalety pracy tymczasowej to przede wszystkim nagłe wzrosty wolumenów zamówień to codzienność w sektorach produkcji i usług. Kiedy pojawia się konieczność szybkiego wzmocnienia zespołu, kontakt z doświadczoną agencją może zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Praca tymczasowa umożliwia bowiem pracodawcom dostosowanie stanu zatrudnienia do bieżących potrzeb.

Pracownicy tymczasowi są często dostępni na krótkie terminy lub na czas określony, co daje pracodawcy większą kontrolę w zarządzaniu zasobami. Po wykonaniu zadań można zakończyć współpracę bez konieczności podawania powodu, ponieważ pracy tymczasowej nie obejmują zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 26 kwietnia 2023.

Korzystanie z pracy tymczasowej pozwala również elastycznie dostosować biznes do zmian zachodzących na rynku. Przykładem może być 4-dniowy tydzień pracy, który jest jednym z ważniejszych trendów w obszarze zatrudniania pracowników. System ten jest testowany w wielu krajach świata, a w Polsce projektem odpowiedniej ustawy już zajmuje się Sejm. Model ten umożliwia skuteczną organizację pracy, aby wydajność utrzymała się na maksymalnym poziomie. Praca zakładu może trwać 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, bez przestojów, zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi.

Praca tymczasowa a zatrudnianie cudzoziemców

Według danych ZUS w I kwartale 2023 roku w Polsce legalnie pracowało ponad 1 mln cudzoziemców, a liczba ta stale rośnie. Pracownicy z zagranicy wypełniają lukę na rynku pracy zarówno na stanowiskach fizycznych, jak i biurowych. Są elastyczni, dyspozycyjni, gotowi na przekwalifikowanie się, często też otwarci na relokację, dlatego są dobrymi pracownikami tymczasowymi.

Proces legalizacji zatrudnienia kandydatów z innych krajów wymaga jednak czasu oraz dużego zaangażowania, wiedzy i doświadczenia. Warto ten obszar przekazać agencji pracy tymczasowej, której eksperci na bieżąco śledzą aktualne przepisy prawa, są zaznajomieni z urzędowymi procedurami, znają języki obce, pilnują terminów i przejmują odpowiedzialność za cały proces rekrutacji i zatrudnienia. Klient otrzymuje kompleksowe wsparcie, ma zapewnioną ciągłość procesów, a jego pracownicy z zagranicy są zatrudnieni zgodnie z prawem.

Nieoczywista zaleta pracy tymczasowej

Pozyskanie odpowiednich kandydatów

Praca tymczasowa może być traktowana jak okres próbny, który pozwala sprawdzić kwalifikacje pracownika przed podjęciem stałej współpracy. W tym przypadku nie obowiązują limity dotyczące maksymalnej długości trwania okresu próbnego, jak w przypadku przepisów prawa pracy. Przypomnijmy, że nowelizacja Kodeksu pracy zakłada, że umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na okres nieprzekraczający:

  • 1 miesiąca (jeśli po tym czasie zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy)
  • 2 miesięcy (jeśli po tym czasie zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony wynoszący 6-12 miesięcy)
  • 3 miesięcy (w pozostałych przypadkach, np. przy umowie na czas nieokreślony).

Zweryfikowany pracownik tymczasowy może zostać zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę w dowolnym czasie. Zaproponowanie najlepszym pracownikom stałego zatrudnienia może być ważnym czynnikiem motywacyjnym dla zespołu. Po przejściu na etat są bardziej lojalni i cenią wyżej swoją pracę.

Jak się więc okazuje, zalety pracy tymczasowej są dość liczne. Usługa ta daje większą elastyczność, pozwala szybko reagować na zmiany na rynku, usprawnia organizację pracy i zarządzanie procesami, pozwala optymalizować stan i koszty zatrudnienia, sprawnie legalizować zatrudnienie cudzoziemców i sprawdzić kompetencje pracowników tymczasowych, których warto zatrudnić na stałe.

Warto też pamiętać, że to po stronie agencji pracy tymczasowej są procesy rekrutacji i selekcji, w tym rozmowy kwalifikacyjne, kierowanie kandydatów na badania lekarskie, prowadzenie wszelkiej dokumentacji pracowniczej, rozliczanie pracowników z czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzeń.

Polecane artykuły