;

Praca tymczasowa, bezpośrednie zatrudnienie czy outsourcing?

Jakie rozwiązanie będzie optymalne w przedsiębiorstwie, aby sprostać wyzwaniom biznesowym stawianym przez rynek – bezpośrednie zatrudnienie, praca tymczasowa, czy może outsourcing? To pytanie jest często rozważne w wielu firmach. Kiedy zatem warto skorzystać z danej formy pozyskania zasobów do realizacji procesów i które rozwiązanie jest najkorzystniejsze? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo zależy od specyfiki i aktualnych potrzeb firmy.

Bezpośrednie zatrudnienie

Posiadanie pracowników zatrudnionych bezpośrednio w firmie jest najbardziej tradycyjnym podejściem. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest wyższa atrakcyjność takiej formy zatrudnienia dla potencjalnego pracownika. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że dana osoba zostanie w firmie na długi okres. Poczucie przynależności do firmy, wpływ na jej wyniki oraz możliwość korzystania z wszystkich benefitów, budują lojalność wśród załogi.

Pracownicy z dłuższym stażem to dla firmy:

  • wyższa wydajność realizowanych procesów,
  • niższe koszty związane z rotacją (odzież, badania lekarskie, szkolenia BHP itp.),
  • doświadczona załoga,
  • stabilność funkcjonowania.

Posiadanie własnych pracowników generuje jednak potrzebę posiadania rozbudowanego Działu Kadr, Księgowości, Administracji i BHP zajmujących się ich obsługą i rozliczeniem.

Praca tymczasowa

Bezpośrednie zatrudnienie wydaje się z pozoru najlepszym rozwiązaniem. Jednak co w przypadku, gdy w ciągu roku zapotrzebowanie na zasoby ludzkie mocno się zmienia? W wielu firmach występuje sezonowy okres wzmożonej pracy, np. produkcja napojów w okresie letnim, obsługa logistyczna świąt itp. Okres ten może trwać kilka miesięcy w roku i generować zapotrzebowanie na dodatkowe 100-200 osób. Taka sytuacja wymaga nie tylko pozyskania licznej grupy pracowników, ale także zaplanowania dla nich zadań po sezonie.

Na czym polega praca tymczasowa?

Rozwiązaniem tego problemu jest praca tymczasowa. Agencje zajmujące się rekrutacją z powodzeniem dostarczają wykwalifikowanych pracowników, jak tylko u klientów pojawia się nagłe zapotrzebowanie. Skorzystanie z tego rozwiązania jest bardzo wygodne i korzystne dla przedsiębiorstwa. Firma zyskuje pracowników potrzebnych do realizacji działalności w wybranym okresie. Wszelkie trudności związane z rekrutacją, administracją, rozliczeniem pracowników przestają być problemem.

Agencje pracy tymczasowej dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiadają skuteczne mechanizmy pozyskania kandydatów, bazy osób gotowych do podjęcia pracy oraz sprawny sposób obsługi administracyjnej. Praca tymczasowa jest zatem idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców wymagających dużej elastyczności zatrudnienia.

Outsourcing a praca tymczasowa

Co w przypadku, gdy w zakładzie występują np. prace na wysokości i praca tymczasowa nie jest możliwa lub firma nie chce zajmować się pobocznymi procesami nie stanowiącymi jej głównej działalności? Wówczas ciekawym uzupełnieniem, bądź alternatywą, jest outsourcing funkcji, np. kompletacja zamówień, pakowanie, rozładunek kontenerów. Czynności, które muszą być wykonane, a nie stanowią kluczowego procesu. Jest to najbardziej kompleksowe rozwiązanie.

Wszystkie problemy związane z:

  • pozyskaniem pracowników, ich rotacją,
  • zarządzaniem procesem,
  • kontrolowaniem wydajności i realizacji planu,
  • działaniami administracyjnymi,
  • ograniczeniami pracy tymczasowej,

Wyspecjalizowana firma przejmuje odpowiedzialność za dany proces i dba o jego poprawną realizację. Dla przedsiębiorstwa ważny jest efekt, który jest podstawą rozliczenia usługi, np. liczba rozładowanych kontenerów, skompletowanych zamówień. Takie rozwiązanie umożliwia redukcję kosztów oraz daje możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia innych.

Podsumowując, zastosowanie któregokolwiek rozwiązania jest uzależnione od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Przy stałym poziomie pracy uzasadnione wydaje się posiadanie własnych pracowników z możliwością np. 10-20% udziału pracowników tymczasowych. W przypadku występowania sezonowości wykorzystanie tymczasowego zatrudnienia jest idealnym rozwiązaniem. Jeżeli w przedsiębiorstwie występują powtarzalne procesy, które nie są priorytetowe, bądź są problematyczne, wówczas doskonale sprawdzi się oddelegowanie ich firmie zewnętrznej. Umożliwi to zaangażowanie własnych zasobów firmy w kluczowe obszary działalności.

Polecane artykuły