;

Aktywizacja zawodowa Ukrainek – współpraca z Ukrainka w Polsce

W 2023 kontynuujemy działania pomocowe na rzecz Ukrainy: pomagamy uchodźcom znaleźć pracę, wspieramy w zakresie legalizacji, doradzamy i jak kontynuować ścieżkę zawodową w Polsce. Uczestniczymy również w ukraińskich, polskich oraz międzynarodowych inicjatywach, których celem jest wsparcie uchodźców w poszukiwaniu pracy. Jedną z takich inicjatyw jest aktywizacja zawodowa podejmowana w ramach projektu Ukrainka w Polsce.

Projekt Ukrainka w Polsce nastawiony jest na zapobieganie zawodowej degradacji oraz integrację Ukrainek z lokalnym społeczeństwem. Pragniemy bowiem, aby nie czuły się w naszym kraju obco i mogły dostosować swoje umiejętności i doświadczenia do nowych warunków życia. Aktywizacja zawodowa to tylko jeden z celów. Inicjatywa ma także na celu wzmocnić pozycję Ukrainek w Polsce, stwarzając im warunki do zakładania i rozwoju własnej działalności gospodarczej, a także osiągnięcia emocjonalnej i finansowej stabilizacji. Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest Julia Boguslavska, Ukrainka z Doniecka, która mieszka w Polsce od 10 lat.

Aktywizacja zawodowa Ukrainek w praktyce

W ramach współpracy z Ukrainka w Polsce koordynatorka Centrum Pomocy Ukrainie Job Impulse Tetiana Hrytsyk przeprowadziła dla uczestniczek projektu serię 3 webinarów na temat:

  • przygotowania CV
  • poszukiwania zatrudnienia i kontynuacji ścieżki zawodowej w Polsce
  • przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej.

„Przedstawiłam praktyczne wskazówki na temat poszukiwania pracy w Polsce, doradziłam, jak przygotować profesjonalne CV oraz profil na LinkedIn. W ramach indywidualnych konsultacji po webinarach miałam okazję poznać i wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem wspaniałe kobiety nastawione na rozwój zawodowy. Przyjechałam do Polski w 2016 i pamiętam, jak to jest znaleźć się w obcym kraju. Dzięki temu mogę bardziej zrozumieć obawy Ukrainek i je realnie wesprzeć nie tylko merytorycznie, ale też emocjonalnie – mówi Tetiana – Cieszę się, że nasza współpraca z Ukrainka w Polsce się rozwija. Planujemy kolejne aktywności, by wspierać Ukrainki w aktywizacji zawodowej w Polsce.”

Polecane artykuły