;

Podwójny jubileusz: 20-lecie Polskiego Forum HR i 15-lecie członkostwa Job Impulse w organizacji

W Polsce działa kilka wpływowych organizacji zrzeszających pracodawców i dbających o ich interesy. Jedną z nich jest Polskie Forum HR (PFHR), które reprezentuje branżę agencji zatrudnienia. Jest to organizacja wspierająca świadome budowanie biznesu zgodnie z przepisami i dobrymi praktykami obowiązującymi na rynku pracy. W tym roku PFHR obchodzi 20-lecie działalności, a Job Impulse od 15 lat może poszczycić się członkostwem w tej organizacji.

20-letnia działalność Polskiego Forum HR

Polskie Forum HR działa od 2002 roku i od tego czasu zyskało uznanie jako partner społeczny w Polsce i Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa należące do PFHR posiadają ponad 300 oddziałów na terenie całego kraju i pracuje w nich około 2500 pracowników wewnętrznych. Co roku wspierają setki tysięcy osób w znalezieniu stałego lub tymczasowego zatrudnienia w kraju lub za granicą. 

Rozwiązania, które proponuje Polskie Forum HR, pomagają agencjom zatrudnienia odpowiednio łączyć kandydatów z pracodawcami. Stanowi to korzyść dla obu stron. Pracownicy mogą szybciej znaleźć pracę odpowiadającą ich kwalifikacjom, a właściciele firm podwyższać efektywność w swoich przedsiębiorstwach.

Promocja i projektowanie skutecznych rozwiązań

Polskie Forum HR promuje przestrzeganie dobrych praktyk i zasad etycznych na rynku pracy. Organizacja współpracuje z najlepszymi ekspertami w kraju, którzy prowadzą regularne szkolenia z zakresu przepisów prawa, jak również metod prowadzenia nowoczesnej i skutecznej rekrutacji. PFHR na bieżąco monitoruje projekty aktów prawnych i opiniuje zmiany mające wpływ na funkcjonowanie agencji zatrudnienia. Polega to nie tylko na zwracaniu uwagi na potencjalne problemy, lecz także na przedstawianiu propozycji konkretnych zmian. Rozwiązania te mają na celu poprawienie funkcjonowania rynku pracy i warunków zatrudnienia w Polsce.

Specjalny program kształcenia dla studentów

PFHR wraz z Akademią Leona Koźmińskiego przygotowało specjalny program kształcenia realizowany od 2013 roku w ramach studiów podyplomowych „Rekrutacja i selekcja”. Zadaniem projektu jest wykształcenie konsultantów o szerokiej wiedzy, którzy będą zajmować się rekrutacją według najwyższych światowych standardów.

Rozwój firmy Job Impulse w ramach PFHR

Spółka Job Impulse dołączyła do Polskiego Forum HR w 2007 roku. Wspólne 15 lat to konsekwentne rozwijanie polskiego rynku pracy tymczasowej i szeregu innych usług z zakresu HR. W tym czasie firma znacznie wzmocniła swoją pozycję na rynku, a także rozwinęła kompetencje swoich pracowników. Wstępując do PFHR, Job Impulse liczyła kilkanaścioro pracowników, dziś to niemal 150 osób. Dzięki członkostwu w PFHR Job Impulse może mieć realny wpływ na sposób funkcjonowania branży HR w Polsce oraz na standardy świadczonych usług. Dostęp do wyspecjalizowanej oferty szkoleniowej, a także gotowych procedur i wzorów umów pozwala na szybkie reagowanie na zachodzące na rynku pracy zmiany.

Rynek pracy w ciągu ostatnich 20 lat

Od początku działalności PFHR rynek pracy w naszym kraju znacznie się zmienił. Przez ostatnie 20 lat minimalne wynagrodzenie wzrosło kilkukrotnie, od kwoty 760 zł do 3010 zł brutto. Początek lat dwutysięcznych wiązał się z dużym ryzykiem utraty pracy oraz ograniczonymi możliwościami negocjowania warunków zatrudnienia. Polska przeszła ogromną metamorfozę od rynku pracodawcy, z wysokim bezrobociem sięgającym 18%, do rynku korzystnego dla pracownika, z bezrobociem na poziomie niespełna 5%, co plasuje nas w czołówce krajów w Europie.

Na kształt rynku pracy w naszym kraju wpływ miały z pewnością takie wydarzenia jak wejście Polski do Unii Europejskiej, pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie. Migracja Polaków na Zachód, napływ cudzoziemców, coraz większy udział pracy zdalnej i hybrydowej, digitalizacja i automatyzacja procesów – to tylko niektóre z wyzwań, z którymi mierzył się lub mierzy polski rynek pracy. Każde z nich pociąga za sobą konieczność dostosowania do nowych warunków, w tym zmieniających się przepisów prawnych.

Po 20 latach intensywnej pracy Polskie Forum HR osiągnęło wiele założonych celów i odniosło wiele sukcesów. Cieszymy się, że od tylu lat możemy być częścią tej inicjatywy i wspólnie tworzyć standardy polskiego rynku pracy. Życzymy kolejnych lat pełnych sukcesów!

Więcej o PFHR: www.pfhr.pl  

Polecane artykuły