;

Pracownicy tymczasowi – idealne rozwiązanie na trudny czas

Pandemia diametralnie zmieniła reguły gry globalnej gospodarki, nie oszczędzając właściwie żadnej branży ani rynku. Jednym z efektów tych zmian jest nowe postrzeganie korzyści z elastycznych form zatrudnienia, takich jak pracownicy tymczasowi. Lockdown i pozostałe ograniczenia, jak chociażby brak swobody przemieszczania się czy konieczność zachowania dystansu, sprawiły, że niektóre segmenty rynku nie mogły i nadal nie mogą funkcjonować bez pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa zazwyczaj jest oferowana przez agencje pracy tymczasowej. W Polsce jej zasady reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W dobie pandemii czy w przypadku innej siły wyższej mającej wpływ na funkcjonowanie gospodarki i rynku pracy, alternatywne formy zatrudnienia nabierają jeszcze większego znaczenia.

Praca tymczasowa sprawdzi się w gorącym okresie

Wsparcie przedsiębiorstw w okresach wzrostów zamówień

Agencje pracy zapewniają możliwość niezwłocznego zwiększenia liczby pracowników w okresie zwiększonej produkcji, doraźnie i na czas określony. Mogą błyskawicznie reagować na wszelkie wzrosty i spadki zamówień na pracowników tymczasowych. Po okresie wzmożonego zapotrzebowania, pracodawca-użytkownik działa dzięki pracownikom etatowym, a tymczasowi są przenoszeni do innych zadań.

Możliwość błyskawicznej reakcji na spadki koniunktury

Tak samo szybko jak odbywa się zatrudnienie, tak samo szybko może się skończyć. Oznacza to, że pracownicy tymczasowi umożliwiają skuteczniejszą, często natychmiastową redukcję zatrudnienia w przypadku zmniejszenia produkcji.

Pracownicy tymczasowi obniżają koszty

Optymalizacja kosztów obsługi kadrowo-płacowej

Skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej oznacza dla pracodawcy odciążenie własnego personelu przy obsłudze zatrudnienia i rozliczania pracowników. Pracownicy tymczasowi, doraźnie wspierający stały personel, to dla większości firm najkorzystniejszy model polityki kadrowej. Oznacza to zwolnienie pracodawcy z szeregu zobowiązań, jakie niesie ze sobą zatrudnianie na etatach. Zamiast całkowitego kosztu zatrudnienia, ponoszonego co miesiąc, pracodawcy otrzymują od agencji faktury za wykonaną usługę leasingu pracowniczego.

Brak kosztów związanych z procesem rekrutacji

Agencja zatrudnienia, dysponując własną bazą pracowników tymczasowych, jest w stanie sprawnie przeprowadzić rekrutację, ponosząc wszelkie jej koszty. Dzięki krótkoterminowym umowom obniżają się także ewentualne koszty redukcji personelu oraz zwolnień lekarskich. A jako że agencja daje możliwość zatrudnienia pracownika na krótszy okres, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania odprawy w przypadku zwolnienia. Warto pamiętać także o kosztach archiwizacji akt, które nie obciążają pracodawcy-użytkownika, ponieważ są w całości po stronie agencji pracy.

Ułatwienie w rekrutacji

Lepszy dobór pracowników do pracy tymczasowej

Biuro pośrednictwa pracy tymczasowej wybiera kandydatów z własnej bazy, uwzględniając ich dotychczasowe doświadczenie, a nawet umiejętności pracy w zespole. Rekruterzy znają kandydatów osobiście, więc wybierają dla pracodawcy-użytkownika zespół sprawdzony podczas poprzednich projektów.

Prostsze zatrudnienie cudzoziemców

Całość formalności oraz zgodność ze zmieniającymi się przepisami są po stronie agencji, co odciąża pracodawcę i gwarantuje legalność zatrudnienia.

Krótsza rekrutacja pracowników tymczasowych

Wyspecjalizowana agencja zatrudnienia zawsze szybciej zapewni potrzebną liczbę pracowników niż dział HR pracodawcy-użytkownika. Dzieje się tak, ponieważ w proces zaangażowana jest duża liczba doświadczonych specjalistów, mających dostęp do profesjonalnych narzędzi rekrutacji, już na początku procesu dysponująca własną bazą kandydatów. Pracownicy agencji biorą na siebie spotkania z kandydatami podczas rekrutacji i selekcji, a także przeprowadzają wstępną weryfikację.

Pracownika tymczasowego można zatrudnić na „próbę”

Pracodawca-użytkowników korzysta z pracowników tymczasowych z zamiarem powiększenia stałego składu osobowego. Najlepszą metodą weryfikacji pracownika przed zatrudnieniem na etat jest ocena jego pracy świadczonej tymczasowo na docelowym stanowisku. To pozwala ocenić nie tylko poziom kwalifikacji, ale też potencjał rozwoju i predyspozycje do pracy w zespole.

Ograniczenie liczby nadgodzin pracowników wewnętrznych

Pracownicy tymczasowi, przejmując pewien wolumen godzinowy, redukują zjawisko nadgodzin i związane z nimi dodatkowe koszty.

Zniwelowanie ryzyka wynikającego z kontroli ZUS i PIP

W przypadku pracy tymczasowej ryzyko prawne, wynikające z niepożądanego wyniku kontroli, jest przeniesione z pracodawcy-użytkownika na agencję.

Elastyczność w dobie pandemii

Dzięki pracownikom tymczasowym możliwe jest nie tylko szybsze obsadzenie dodatkowych stanowisk w przypadku nagłego wzrostu wolumenu produkcji, ale także szybsza redukcja stanu personalnego w przypadku nagłego jej ograniczenia. Takie sytuacje miały miejsce podczas drugiej i trzeciej fali pandemii. Praca tymczasowa stanowiła także zabezpieczenie na wypadek masowych kwarantann pracowników czy zwolnień lekarskich.  

Pandemia nadal trwa i nie wiemy, kiedy ustanie. Wiemy natomiast, że podobna sytuacja może się jeszcze powtórzyć w przyszłości. Praca tymczasowa nabiera w tym kontekście wyjątkowej wartości, bo pozwala na elastyczne dostosowanie się firm do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Warto się już teraz do tego przygotować.

Polecane artykuły